chalkier آخرین خارجی روپیه مرکزی

chalkier: آخرین خارجی روپیه مرکزی افغانستان نرخ مبادله افغانی معلومات بانک مرکزی افغانستان حوزه افغانستان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سقف وام مسکن جوانان زیاد کردن یافت

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از زیاد کردن سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های بعد ‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ خبر داد. 

سقف وام مسکن جوانان زیاد کردن یافت

سقف وام مسکن جوانان زیاد کردن یافت

عبارات مهم : میلیون

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از زیاد کردن سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب های بعد انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی جهت حساب های بعد انداز جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ در مناطق متفاوت جغرافیایی زیاد کردن یافت.

بر این اساس، سقف تسهیلات متعلقه در آخر سال پنجم جهت حساب های افتتاحی طی سال جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۹۱، ۷۶ و ۶۱ میلیون تومان و در آخر سال پانزدهم به ترتیب ۲۱۳، ۱۷۷ و ۱۴۲ میلیون تومان خواهد بود.

سقف وام مسکن جوانان زیاد کردن یافت

به گفته وی، حداکثر تسهیلات اعطایی بر اساس تقسیم بندی جغرافیای در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به وسیله بانک مرکزی تعیین خواهد شد و حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) جهت حساب های افتتاحی طی سال ۱۳۹۷ به ترتیب در آخر سال پانزدهم بالغ بر ۲۱۳، ۱۷۷ و ۱۴۲ میلیون تومان در آخر سال ششم به ترتیب بالغ بر ۱۰۰، ۸۳ و ۶۶ میلیون تومان در آخر سال پنجم به ترتیب بالغ بر ۹۱، ۷۶ و ۶۱ میلیون تومان تعیین شده است است.

مرادی اظهار داشت: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در آخر سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده کند باید سپرده گذاری خود را با مبالغی زیاد شروع کند.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از زیاد کردن سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های بعد ‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ خبر داد. 

برای افتتاح کنندگان حساب در سال ۱۳۹۷ ، ضرایب مورد نیاز جهت استفاده از سقف تسهیلات در آخر سال پنجم ۷.۱۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهر تهران، ۵.۹۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ و ۴.۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه جهت سایر شهرها است.

مرادی در اینباره افزود: یکی از مزایای حساب بعد انداز مسکن جوانان برنامه ای بودن حساب است که این امکان را به سپرده گذار می دهد که بتواند واریزی های خود را طی ۵ تا ۱۵ سال به صورت ماهیانه یا سالیانه و یا یکجا در وقت افتتاح حساب واریز کند.

از دیگر مزایای این حساب، استفاده از تسهیلات جوانان جهت خرید یا احداث و تکمیل یک واحد مسکونی، جعاله و توام با حساب صندوق بعد انداز مسکن یکم، اوراق گواهی حق تقدم به صورت انفرادی و زوجین است.

سقف وام مسکن جوانان زیاد کردن یافت

وی همچنین تاکید کرد: هر کدام از سپرده گذارانی که در سال جاری و قبل از صدور این بخشنامه اقدام به افتتاح حساب کرده اند باید جهت اطلاع از کسری حساب و تکمیل موجودی به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه کنند.

شایان ذکر هست؛ حداقل مبلغ واریزی ماهیانه جهت افتتاح کنندگان حساب بعد انداز مسکن جوانان در سال ۹۷ مبلغ ۳۸ هزار تومان است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از زیاد کردن سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های بعد ‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ خبر داد. 

شایان ذکر هست؛ در حال حاضر قیمت سود تسهیلات با سپرده از محل حساب بعد انداز مسکن جوانان ۹ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال است که بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در شبکه بانکی کشور به شمار می رود.

سقف وام مسکن جوانان زیاد کردن یافت

واژه های کلیدی: میلیون | جوانان | شهرهای | تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog